โลกของ wong kar wai

แด่…โลกของหว่อง กา ไว

(source : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=merveillesxx&month=02-2005&date=06&group=1&gblog=4)
Advertisements